TERMENI SI CONDITIICONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

BOOKURIER LOGISTICS SRL cu sediul social în Bucureşti, Sos. Pantelimon, nr. 243, Bl.52, Sc.A, Et.4, Ap.15, sector 2 si punct de lucru in Bragadiru, Ilfov, Sos. Alexandria nr.99A ,înregistrată la Registrul Comerţului cu J40/13239/2013, cod fiscal RO32398711 ofera servicii postale, avand ca obiect trimiteri postale locale, nationale si internationale.
BOOKURIER LOGISTICS SRL ofera servicii postale, pentru clienti având în general personalitate juridică, dar si persoane fizice care pentru furnizarea serviciilor achită contravaloarea serviciilor la preluarea trimiterilor spre livrare.
BOOKURIER LOGISTICS SRL ofera servicii incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal in urmatoarele conditii: BOOKURIER LOGISTICS accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor.

1. Conditii de acceptare a trimiterilor postale:

Pentru ca trimiterea sa fie livrata la destinatie in cele mai bune conditii, expeditorul trebuie sa respecte conditiile privind ambalarea si pregatirea trimiterei postale. Ambalarea trimiterilor postale se poate face utilizand cutii de lemn/carton, plicuri, ambalaje din platic, etc. in functie de natura bunului care face obiectul trimiterii postale, astfel incat acesta sa protejeze bunul.

Calitatea ambalajelor este foarte importantă şi, prin urmare, nu vor trebui utilizate cutii sau ambalaje deteriorate; daca este cazul, trebuie utilizate materiale de umplere, sa se tina cont de rezistenţa şi durabilitatea ambalajelor alese; în cazul reutilizării cutiilor, acestea nu trebuie sa conţină etichetele sau stickerele vechi. In cazul trimiterilor postale tip ‘’cadou’’, acestea ar trebui reambalate întrucât ambalajele decorative ale acestora nu sunt adecvate transportării lor; trebuie utilizate materiale de amortizare pentru a evita pierderea conţinutului expedierii; obiectele fragile trebuie protejate cu materiale pentru amortizare de jur împrejurul lor , obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecţie, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuţite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susţinere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton dublu pentru bunurile de valoare; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colturile si capacul trebuie bine inchis (etanşat).

   • Pot fi expediate numai trimiteri postale complet sigilate.
   • Coletele din care ies obiecte lungi şi ascuţite nu sunt potrivite pentru transport.
   • Cutiile trebuie exploatate optim, dimensiunile şi calitatea corespunzătoare a materialului ambalajului precum şi umplerea spaţiului interior protejează bunul.
   • Bunurile fragile trebuie ambalate cu polistiren sau alte materiale de căptuşire şi de umplutură; inscripţia „Fragil” atenţionează, dar nu protejează bunul, aplicarea etichetei ‘’fragil’’ nu scuteste expeditorul de obligatia ambalarii coletului corespunzator naturii bunurilor.
   • Articolele de tehnica telecomunicaţiilor(IT) care urmează să fie reparate vor fi predate în ambalajul original.
   • Sticlele, flacoanele introduse în colet trebuie protejate unele de celelalte, iar în partea de jos şi de sus printr-un strat protector.
   • Bunurile cu forme speciale care se ambalează greu trebuie protejate şi cu altfel de ambalaje.
   • Cutia de carton trebuie sigilată pe fiecare parte cu bandă de lipit cu logo-ul firmei, dacă există această posibilitate.
   • În cazul adreselor greşite, incomplete Bookurier Logistics va depune toate eforturile pentru clarificarea situaţiei.
   • Pentru Bookurier Logistics este importantă evitarea daunelor, de aceea acordă partenerilor consultanţă în ceea ce priveşte ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relaţii cu clienţii.
   • Trimiterile postale nu trebuie sa depaseasca 40kg.
   • Trimiterile postale nu trebuie sa depaseasca lungimea de 2m.
   • Nu sunt corespunzătoare acele colete al căror ambalaj este deteriorat, marginile sunt ascuţite sau care au părţi bombate ori turtite , respectiv a căror transportare poate cauza deteriorarea altor colete.


Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor inscrise pe trimiterea postala/site, cat si de ambalarea corecta si etichetarea trimiterilor.

Trimiterile postale nu trebuie să contina:

- bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
- ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau bunuri care contravin ordinii publice sau bunurile moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent ;
- bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
- bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.

Bookurier Logistics isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare Bookurier Logistics .
Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctul de acces sau de la adresa indicata de expeditor prin parteneri agreati.
Persoane fizice: trimiterile postale se ridica pe baza unui borderou tipizat . Persoane juridice: trimiterile postale fara valoare declarata, cu valoare declarata sau ramburs se ridica sigilate.
Limita maxima acceptata de incasare a rambursurilor este de 5000 lei , iar a valorii declarate este de 3000 lei.
Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000.
Bookurier Logistics nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.
Trimiterile postale nu pot fi livrate la casutele postale sau coduri postale.

2. Conditii de calitate

Timpul de livrare al trimiterilor postale este de 24 ore pentru trimiterile postale colectate si livrate in Bucuresti.
Bookurier Logistics garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale in bune conditii si in deplina confidentialitate in oricare alta localitate de pe teritoriul Romaniei in termen de 48 de ore.
In cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpii de livrare aferenti serviciilor avand ca obiect trimiteri postale internationale difera in functie de fiecare tara.
Pentru trimiterile postale internationale timpul maxim de livrare este de 5 zile lucratoare, din momentul preluarii trimiterii pana la ajungerea acesteia la destinatar.

3. Confirmarea de Primire – serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, dovada confirmata in scris, se trimite pe e-mail expeditorului in termen de 48 de ore din momentul livrarii.

4. Serviciul de trimitere contra Ramburs

Serviciul postal a carui particularitate consta in achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate. Preluarea trimiterilor postale care fac obiectul serviciului Ramburs se face numai in conditiile in care expeditorul a indicat in mod corect si complet toate datele sale de identificare.
Termenul de returnare catre expeditor a contravalorii bunului care face obiectul trimiterilor poştale (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucratoare pentru trimiterile postale colectate si livrate in Bucuresti, respectiv 5-6 zile lucratoare pentru trimiterile postale livrate national, de la livrarea trimiterii.
‘’Serviciul Ramburs ‘’ este valabil doar pentru trimiterile postale de pe teritoriul Romaniei, nu si pentru trimiterile postale internationale.

5. Termenul de pastrare a Trimiterilor postale

In cazul in care destinatarul nu este gasit la adresa indicata pe trimiterea postala Bookurier Logistics va notifica /aviza destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 14 zile de la data notificarii/avizarii, la punctul de contact unde urmeaza sa se faca livrarea.
Bookurier Logistics va returna trimiterea postala clientului expeditor, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:
- adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
- destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata,
- destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.
Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului, vor fi pastrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterilor postale, in depozitul Bookurier Logistics din Bucuresti .
Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea Bookurier Logistics .

6. a) In caz de pierdere, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale, BOOKURIER LOGISTICS acorda despagubire :

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs.
In cazurile solutionate mai sus se restituie si tariful incasat.

b) In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

1.cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2.cu cota parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3.cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

In cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, Bookurier Logistics raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

c) In urmatoarele cazuri BOOKURIER LOGISTICS este exonerat de raspundere :

- Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
- Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ;
- Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit.

In acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

La sumele prevazute la punctele a) si b) se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau dupa caz al introducerii cererii de chemare in judecata indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In cazul in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale confirmata in scris de catre destinatar, Bookurier Logistics are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

In cazul predarii cu intarziere a trimiterilor postale, Bookurier Logistics va despagubi expeditorul cu 1% din tariful incasat. Bookurier Logistics raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care Romania este parte, iar in cazul in care nu exista astfel de acorduri se aplica prevederile legislatiei nationale a prezentului document.

7. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori:

Bookurier Logistics a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Reclamatia poate fi introdusa atat de Expeditorul cat si de Destinatarul nemultumit de serviciile prestate .

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 (sase) luni calculate de la data la care expedierea a fost preluata de catre Bookurier Logistics de la Expeditor; reclamatia va primi numar de inregistrare si va fi inscrisa in registrul electronic de reclamatii.

Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Reclamatia poate fi transmisa fie personal de catre reclamant la sediul societatii , fie prin e-mail pe adresa : reclamatii@clickcolet.ro, sau o poate trimite in plic la adresa Sos Alexandriei nr 99A Ilfov , Bragadiru. ANEXA

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la Bookurier Logistics toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete copie nr.AWB/Comanda, PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza).

Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei, prin inmanarea numarului de inregistrare in cazul reclamatiilor depuse personal, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic cu confirmare de primire sau prin adresa de raspuns in cazul reclamatiei transmise prin posta, fara confirmare de primire.

Solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei fara a depasi termenul de 3 luni mentionat mai sus.
Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica.

Termenii si condiitile sunt afisate pe site iar comenzile nu se pot finaliza decat in momentul in care cititi si sunteti de acord cu acestia.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

BOOKURIER LOGISTICS este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 26183 iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale BOOKURIER LOGISTICS presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.
Copyright © clickcolet.ro All Rights Reserved.