TERMENI SI CONDITIICONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

BOOKURIER LOGISTICS SRL este proprietarul de fapt al site-ului www.clickcolet.ro
BOOKURIER LOGISTICS SRL (in cele ce urmeaza BL) ofera servicii incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal in urmatoarele conditii:
BL accepta doar trimiteri postale ambalate si etichetate in mod corespunzator de catre expeditor. Termeni si condiitile sunt afisate pe site iar comenzile nu se pot finaliza decat in momentul in care cititi si sunteti de accord cu acestia.

Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor inscrise pe site, cat si de ambalarea corecta si etichetarea coletelor.
In cazul trimiterilor postale ambalate necorespunzator de catre expeditor, BL nu raspunde de nici o eventuala deterioare a acestora pe timpul transportului.
Trimiterile postale nu trebuie să contina:
- bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
- ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
- bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
- bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.

BL isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare BL.
BL isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in cazul in care expeditorul/destinatarul nu a platit integral tariful corespunzator.

Preluarea trimiterii postale se realizeaza prin personalul angajat la punctul de lucru sau de la adresa indicata de expeditor prin parteneri agreati.
Persoane fizice: trimiterile postale cu valoare declarata sau ramburs, se ridica cu intocmire packing list/ verificare continut. In packing list se vor mentiona urmatoarele: produsele din interior, seriile/codurile si valoarea produselor/ uzura marfii (bifa la produs nou/ produs second hand) pentru bunurile depuse deschise.
Curierul partenerilor agreati asista la completarea formularului, la ambalarea produselor si verifica daca produsele mentionate exista in colet.
BL nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor privind bunurile mentionate de catre expeditor in formularul :”Specificatie de continut”.
Persoane juridice: trimiterile postale fara valoare declarata, cu valoare declarata sau ramburs se ridica sigilate.

Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.
Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x latime x inaltime/6000.
In depozitele partenerilor coletele se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.
In cazul in care exista diferente de greutate intre datele inscrise pe site si raportul generat de banda de cartare, BL isi rezerva dreptul de a opri livrarea coletului pana la primirea diferentelor de bani. Banda de cartare este dotata cu un cantar omologat si certificat metrologic. Expeditorul va fi informat in scris de modificarile de greutate constatate.

BL nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale.

« Confirmarea de Primire – serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, dovada ce se trimite pe fax/e-mail la solicitarea in scris a expeditorului in termen de 48 de ore din momentul livrarii.


BL va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel din tur, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:
- adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
- destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
- destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.

In ipoteza prevazuta la punctul 2 dar si in oricare alt caz care nu se incadreaza intre cele trei mentionate mai sus, BL va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 14 zile la punctul de lucru care urma sa faca livrarea.

Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni in depozitul BL din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea BL. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului BL va percepe un tarif de 1 leu/zi.
Parteneri BL garanteaza livrarea oricarei trimiteri postale in bune conditii si in deplina confidentialitate, oriunde pe teritoriul Romaniei in termen mediu de 48 de ore si intr-un termen maxim de 72 de ore, exceptie de la regula fac zilele nelucratoare, sarbatorile legale, cazul de forta majora si cazul fortuit.

Termenul de livrare nu include zilele de week-end si sarbatorile legale.
BL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
BL nu este obligat sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciului postal prestat .

Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 15 zile si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.
Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin mail pe adresa reclamatii@clickcolet.ro, sau o poate trimite in plic la adresa Sos Alexandriei nr 99A Ilfov , Bragadiru.
Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la BL toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete nr.AWB/Comanda, PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj, numar de colete ori greutatea acestora se fac la livrare si nu ulterior acesteia.
Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului.

Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.
Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale BL este obligat sa acorde despagubiri. BL colecteaza si livreaza trimiterile cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde solidar fata de clienti astfel:
In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale, BL acorda despagubire :
1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs.


In urmatoarele cazuri BL este exonerat de raspundere :
- Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
- Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care BL nu este chemat potrivit legii sa raspunda;
- Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ;
- Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu exceptia tarifului de asigurare.

BL este furnizor de servicii “Express” si garanteaza livrarea trimiterilor postale interne intr-un termen, dupa cum urmeaza :
12 ore pentru trimiterile postale livrate in aceeasi zi;
48 ore pentru trimiterile postale livrate in interiorul oricarui judet de pe teritoriul Romaniei;
72 ore pentru orice trimitere postala care nu se incadreaza in niciunul din cazurile de mai sus, urmand a fi livrata intre oricare doua localitati de pe teritoriul Romaniei.

In cazul in care BL depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita.
BL este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 26183 iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale BL presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.
Copyright © clickcolet.ro All Rights Reserved.