TERMENI ŞI CONDIŢIITermeni si condiții generale de furnizare a serviciilor

Serviciile oferite de site-ul ClickColet.ro, sunt furnizate de BOOKURIER LOGISTICS SRL cu sediul social în Bucureşti, Șos. Pantelimon, nr. 243, Bl.52, Sc.A, Et.4, Ap.15, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu J40/13239/2013, cod fiscal RO32398711, cont bancar RO90BTRLRONCRT0V23831005 deschis la Banca Transilvania, și punct de acces/contact, situat în Bragadiru, județul Ilfov, șos. Alexandria nr. 99A, e-mail: contact@clickcolet.ro, telefon: 0770.562.034.

ClickColet.ro este un site de comenzi online pentru servicii de curierat intern și internaţional, furnizate prin resurse proprii sau de companii partenere care oferă și prestează servicii de curierat intern și internaţional, cu preluare din București și livrare oriunde în lume. Serviciile Clickcolet se referă la transportul coletelor, prin servicii proprii și prin partenerii săi, cu respectarea Termenilor si condițiilor.


1. Termeni generali


Comandă - transmiterea solicitarii de deplasare a unui curier la o adresă pentru a prelua un colet. Înainte de plasarea comenzii este necesar să aveti coletul pregatit si etichetat. Curierul se poate prezenta la dumneavoastră pentru ridicare, într-un interval de timp cuprins între 10 minute și 3 ore. În cazul în care comanda a fost plasată în afara intervalului de preluare menţionat pentru serviciul ales, curierul se va prezenta pentru preluare, în urmatoarea zi lucrătoare.

Zi lucrătoare - orice zi cu excepția sâmbetelor, duminicilor, sărbătorilor legale și altor zile nelucrătoare în Romania sau in țara unde coletele sunt livrate.

Colet - corespondența de tip pachet, etichetată cu datele expeditorului și ale destinatarului, pe care pot fi menționate serviciile suplimentare care vor fi efectuate opțional la predarea coletului către destinar, de tipul: ramburs, schimb de colete, document retur, desfacere colet, etc.; și care are alocat un numar unic AWB in sistemul ClickColet, vizibil și el, pe eticheta coletului. Modalitatea de ambalare a produselor din colet intră in totalitate in responsabilitatea expeditorului, care este obligat să respecte condițiile privind ambalarea și pregătirea coletului, în funcție de natura bunului care face obiectul expedierii, astfel încât bunul din colet, sa fie protejat.

Destinatar - persoana fizică sau juridică care urmează să primească un colet.

Expeditor - persoana fizică sau juridică care a trimis un colet.

AWB (Air Way Bill) - document de transport ce însoțește obligatoriu expedierea fiecărui colet, pentru identificare unică.

Cod comandă - cod generat de ClickColet la finalul plasării unei comenzi de ridicare, cu ajutorul căruia se pot verifica statusurile unei trimiteri.

Asigurare specială - o expediere poate fi asigurată prin plata unui procent din valoarea asigurării. In caz de pierdere sau deteriorare a unui colet ambalat corespunzător, clientul este despăgubit cu 100% din valoarea decarată.

Ramburs - serviciu ClickColet care presupune încasarea unei sume de bani de la destinatar, pe care expeditorul o pretinde pentru livrarea coletului. În cazul expedierilor trimise cu ramburs livrarea este condiționată de colectarea rambursului de la destinatar. La expediere se poate opta pentru primirea rambursului cash sau în cont.

Cont colector - serviciu ClickColet ce presupune achitarea rambursurilor în contul clientului expeditor.

Desfacere colet - serviciu Clickcolet, oferit exclusiv pentru expedierile in Bucuresti, ce oferă posibilitatea de a deschide comanda la livrare și de a verifica dacă produsele comandate sunt corespunzătoare, fără a fi permisă verificarea/ proba tehnică la destinație. Serviciul acesta presupune plata unei taxe suplimentare față de tariful standard.

Despăgubire - suma de bani pe care ClickColet o ofera expeditorului, conform termenilor și condițiilor, pentru diferite situatii precum deteriorări ale expedierilor sau colete pierdute. Niciodata, ClickColet nu va acorda despagubire pentru un colet al carui ambalaj exterior nu a suferit daune.

Greutate - greutatea reală a pachetului, exprimată în kilograme sau calculată printr-o formulă, furnizată de furnizorii de servicii de expediere care execută transportul bunurilor, luând în considerare caracteristicile pachetului, precum dimensiunile.

Retur - traseul de întoarcere al unei expedieri înapoi la expeditor în situația anulării comenzii sau a imposibilității de livrare.

Clientul/Utilizatorul/Expeditorul: persoana fizică sau juridică care solicită servicii de transport.


2. Condiții de acceptare obligatorii a trimiterilor poștale


ClickColet, în calitate de prestator si de intermediar, oferă servicii poștale, pentru clienți având atât personalitate juridică, dar mai ales pentru pentru persoane fizice, care pentru furnizarea serviciilor poștale achită contravaloarea acestora direct la curier, odata cu predarea coletului, în vederea expedierii.

ClickColet oferă prin partenerii săi, servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal, în următoarele condiții:

ClickColet acceptă doar colete ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, având un înveliş exterior care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului şi ale expeditorului.

Pentru ca trimiterea poştală să fie livrată la destinație în cele mai bune condiții, expeditorul trebuie să respecte condițiile privind ambalarea și pregătirea trimiterii poștale. Ambalarea trimiterilor poștale se poate face utilizând cutii de lemn/carton, plicuri, ambalaje din plastic, etc., în funcție de natura bunului care face obiectul trimiterii poștale, astfel încât acesta să fie protejat.

Calitatea ambalajelor este foarte importantă şi, prin urmare, nu vor trebui utilizate cutii sau ambalaje deteriorate. Dacă este cazul, trebuie utilizate materiale de umplere, să se țină cont de rezistenţa şi durabilitatea ambalajelor alese. In cazul reutilizării cutiilor, acestea nu trebuie să conţină etichetele sau stickerele vechi. În cazul trimiterilor poștale tip ‘’cadou’’, acestea ar trebui reambalate întrucât ambalajele decorative ale acestora nu sunt adecvate livrărilor; trebuie utilizate materiale de amortizare pentru a evita pierderea conținutului trimiterii; marginile ascuţite ale bunurilor trebuie protejate cu materiale de susţinere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton dublu; cutiile din lemn trebuie verificate/securizate iar capacul trebuie bine închis (etanşat).

    •     Pot fi expediate numai trimiteri poștale complet sigilate.

    •     Coletele din care ies obiecte lungi şi ascuţite nu sunt potrivite pentru livrare.

    •      Cutiile trebuie exploatate optim, dimensiunile şi calitatea corespunzătoare a materialului ambalajului, precum și umplerea spaţiului interior protejează bunul.

    •     Bunurile fragile trebuie ambalate cu polistiren antișoc, talaș sau alte materiale de căptuşire şi de umplutură, folie cu bule, separatoare de protecţie etc. Inscripţia „Fragil” atenţionează, dar nu protejează bunul, aplicarea etichetei ‘’Fragil’’ nu scutește expeditorul de obligația ambalării coletului corespunzător naturii bunurilor. ClickColet se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

    •     Articolele de tehnica telecomunicaţiilor (IT) care urmează să fie reparate vor fi predate în ambalajul original.

    •     Flacoanele introduse în colet trebuie protejate unele de celelalte, iar în partea de jos şi de sus trebuie adaugat strat protector.

    •     Bunurile cu forme speciale care se ambalează greu trebuie protejate şi cu altfel de ambalaje.

    •     Cutia de carton trebuie sigilată pe fiecare parte cu bandă de lipit, dacă există această posibilitate.

    •     În cazul adreselor greşite, incomplete, ClickColet va depune toate eforturile pentru clarificarea situaţiei.

    •     Pentru ClickColet este importantă evitarea daunelor, de aceea acordă clienţilor consultanţă în ceea ce priveşte ambalarea care poate fi solicitată de la serviciul de Relaţii cu clienţii.

    •     Trimiterile poștale nu trebuie să depășească 30.00 kg.

    •     Trimiterile poștale nu trebuie să depășească lungimea de 1.45m.

    •     Circumferinţa unui, colet calculată după formula L+2(l+h), nu trebuie să depășească 3m.

Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală / formularul de pe site, cât și de ambalarea corectă și etichetarea trimiterilor.

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

    -     bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

    -     ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri sau bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

    -     bunuri a căror livrare este interzisă prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;

    -     bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de livrare, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de artă, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii sau moarte, etc.;

    -     etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

Sunt excluse acele trimiteri poștale al căror ambalaj este deteriorat, marginile sunt ascuţite sau care au părţi bombate ori turtite, respectiv al căror transport poate produce pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

ClickColet va refuza preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare stabilite in acest document.

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctul de acces sau de la adresa indicată de expeditor, prin parteneri agreați.

Formula de calcul pentru determinarea greutații coletelor în cazul expedierilor interne este: lungime (cm) x lățime (cm) x înălțime (cm)/6000.

Formula de calcul pentru determinarea greutații coletelor în cazul expedierilor internaționale este: lungime (cm) x lățime (cm) x înălțime (cm)/5000.

Limita maximă acceptată de încasare a rambursurilor este de 5000 lei, iar a valorii declarate este de 5000 lei.

Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.

ClickColet nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschidere a trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștală decat în cazul în care expeditorul a optat și a platit suplimentar pentru acest serviciu și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștință de conținutul trimiterii poștale, reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.


3. Condiții de calitate a serviciilor poștale


Pentru trimiterile poștale colectate și livrate în București timpul mediu de livrare este de 1 zi lucrătoare, fără a depăși, însă, 2 zile lucrătoare.

ClickColet garantează livrarea oricărei trimiteri poștale în bune condiții și în deplină confidențialitate în oricare altă localitate de pe teritoriul României în termen de maxim 2 zile lucrătoare.

În cazul trimiterilor poștale internaționale, timpii de livrare aferenți serviciilor având ca obiect trimiteri poștale internaționale diferă în funcție de fiecare țară, termenul maxim de livrare fiind de 10 zile lucrătoare, din momentul preluării trimiterii, până la ajungerea acesteia la destinatar.


4. Tipuri de servicii


București Today

Presupune preluarea unui colet din București și livrarea acestuia în aceeasi zi, la o adresă din București indicată de expeditor. ClickColet asigură livrarea coletului in ziua preluării, până la ora 21:00. Pentru ca serviciul să poată fi realizat, ora maximă la care expeditorul poate sa confirme comanda, este 14:00.

București 24

Presupune preluarea unui colet din București și livrarea acestuia în urmatoarea zi lucratoare, la o adresa din București indicata de expeditor. ClickColet asigura livrarea coletului in prima zi lucrătoare ulterioară preluării, până la ora 20:00. Pentru ca serviciul să poată fi realizat, ora maximă la care expeditorul poate sa confirme comanda, este 18:00.

National 24

Presupune preluarea unui colet din București și livrarea acestuia în urmatoarea zi lucratoare, la o adresă din provincie, indicată de expeditor. Livrarea se efectuează în urmatoarea zi lucrătoare ulterioară preluării, pâna la ora 20:00, cu un termen maxim de 48 de ore lucrătoare de la preluarea comenzii. Pentru ca serviciul sa poată fi realizat, ora maxima la care expeditorul poate sa confirme comanda, este 14:00.

Internațional Economic

Presupune preluarea unui colet din București și livrarea acestuia în termen maxim de 10 zile lucrătoare (+ timpul necesar procedurilor vamale), către orice adresă din lume, indicată de expeditor.

Internațional Expres

Presupune preluarea unui colet din București și livrarea acestuia în termen maxim de 4 zile lucrătoare (+ timpul necesar procedurilor vamale), în majoritatea tărilor lumii.

Confirmare de primire

Serviciul poștal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrată, dovada confirmată în scris de către destinatar, dovadă ce se va trimite pe e-mail expeditorului în termen de 5 zile lucrătoare din momentul solicitării acesteia.

Ramburs

Serviciul poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul retelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate. Preluarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Contra ramburs se face numai în condițiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare.

Termenul de returnare către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale colectate și livrate în București, respectiv 5-6 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale livrate în alte localități de pe teritoriul României, calculat de la livrarea trimiterii.


5. Termenul de păstrare al trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului


În cazul în care destinatarul nu este găsit la adresa indicată pe trimiterea poștală, ClickColet va notifica /aviza destinatarul despre existența unei trimiteri poștale, punctul de contact de la care o poate ridica și va păstra trimiterea poștală timp de 5 zile de la data notificării/avizării, la punctul de contact unde urmează să se facă livrarea. Avizul cuprinde obligatoriu data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poștale la dispoziția destinatarului, precum și denumirea, adresa și programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicată trimiterea poștală.

ClickColet va returna trimiterea poștală la adresa indicată de clientul expeditor într-un termen de 30 zile de la data expirării perioadei de avizare sau de la data încercării de livrare, după caz, dacă trimiterea nu a putut fi predată destinatarului din unul dintre următoarele motive:

    -     adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcție unde trimiterea poștală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterilor poștale;

    -     destinatarul/persoana autorizată să primească trimiterea poștală, nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de avizare a expirat;

    -     destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poștale sau confirmarea, în scris, a primirii trimiterii poștale în cazul serviciului Confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului Contra ramburs.

Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterilor poștale, în depozitul ClickColet. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea poștală, aceasta va trece fără nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea ClickColet.

În cazul expedierilor internaționale, ClickColet va percepe expeditorului o taxa pentru retur, egala cu taxa de transport, pe care a încasat-o la preluarea coletului.


6. Stabilirea condiţiilor în care este angajată răspunderea furnizorului faţă de expeditor


    a) În caz de pierdere, furt sau distrugere totală a trimiterilor poștale, ClickColet răspunde:

            1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu Contra ramburs;

            2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu Contra ramburs fără valoare declarată;

            3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu Contra ramburs.

În cazurile soluționate mai sus se restituie și tariful încasat.

    b) În caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare, ClickColet răspunde:

            1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată sau cu cota parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

            2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

    c) În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu Contra ramburs, ClickColet răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

În următoarele cazuri ClickColet este exonerat de răspundere:

    -     paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

    -     trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;

    -     paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit;

    -     utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale (de exemplu, registratură).

În acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

ClickColet nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În cazul în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale, confirmată în scris de către destinatar, ClickColet are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

În cazul nerespectării termenilor stabiliți în prezentul document, ClickColet va despăgubi expeditorul cu 1% din tariful încasat.

ClickColet răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabilă trimiterilor poștale interne.


7. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori:


ClickColet a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea partială, totală sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor poștale (termene de livrare etc) ori neprestarea serviciului poştal. Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor, precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Reclamația poate fi introdusă atât de Expeditorul, cât și de Destinatarul nemulțumit de serviciile prestate necorespunzător sau neprestate.

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 (șase) luni, calculat de la data la care trimiterea poștală a fost preluată de către ClickColet de la Expeditor; reclamația va primi număr de înregistrare și va fi înscrisă în Registrul electronic de reclamaţii.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Reclamația poate fi depusă personal de către reclamant la sediul societății, fie transmisă prin e-mail pe adresa: contact@clickcolet.ro sau trimisă în plic, printr-un serviciu poștal (recomandabil, cu confirmare de primire) la adresa: șos. Alexandriei nr. 99A, Bragadiru, jud. Ilfov.

Persoanele reclamante trebuie să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să depună/trimită la ClickColet toate documentele prin care își întemeiază pretențiile, în vederea efectuării unor analize corecte și complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie nr. AWB/Comandă, PV de constatare, facturi doveditoare, fotografii, ambalajul trimiterii/bunul deteriorat pentru expertiză, etc) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Departamentul Relații cu Clienții confirmă reclamantului primirea reclamației, prin înmânarea numărului de înregistrare în cazul reclamațiilor depuse personal, prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia, prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul reclamației scrise și expediată în plic, cu confirmare de primire sau prin adresă de răspuns în cazul reclamației transmise prin poștă, fără confirmare de primire.

Solicitantul va fi despăgubit, în funcție de tipul serviciului ales, în termen de 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus.

Dacă reclamația este întemeiată, despăgubirea se acordă cash (în numerar) la ClickColet sau prin virament bancar, în funcție de preferința utilizatorului, dacă solicitantul este persoană fizică, prin ordin de plată sau prin compensare, dacă solicitantul este persoană juridică.

În cazul în care reclamaţia adresată catre ClickColet nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a site-ului ClickColet.ro, reprezentând termenii si conditiile generale ale serviciilor oferite de ClickColet.

Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale sunt afișate pe site și la punctele de acces deservite de personal, iar comenzile nu se pot finaliza decât în momentul în care citiți și sunteți de acord cu acestea.


8. Prelucrarea datelor cu caracter personal


BOOKURIER LOGISTICS este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 26183, iar acceptarea condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale, presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001.


Copyright © clickcolet.ro. Toate drepturile rezervate.